Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Cyberbezpieczeństwo w motoryzacji

Cyberbezpieczeństwo w motoryzacji to przedsięwzięcie w ramach Grupy Tematycznej „Przemysł 4.0” Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, koordynowanego przez Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

W ramach spotkania zorganizowanego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG dyskutowano o możliwościach współpracy w ramach wspólnego projektu partnerskiego obejmującego tematykę cyberbezpieczeństwa w branży automotive. Spotkanie odbyło się 3 marca br. w siedzibie Łukasiewicz - EMAG.