Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Zaloguj


Rada Naukowa

Zakres działania


Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. W Radzie Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG zasiadają pracownicy wyłonieni w wyborach przez osoby zatrudnione w jednostce oraz osoby powołane przez ministra cyfryzacji (posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora i wyróżniające się wiedzą oraz dorobkiem naukowym w dziedzinach będących przedmiotem działalności EMAG).

Skład Rady Naukowej

Skład RADY NAUKOWEJ Łukasiewicz - Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG
21 listopada 2018 r.

Przewodniczący
dr inż. Jerzy ŻUREK – Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

Zastępcy Przewodniczącego
dr hab. inż.  Andrzej BIAŁAS,   Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, profesor instytutu EMAG
(od 11 grudnia 2018 r.)​

Członkowie
mgr Łukasz DUDKIEWICZ – Ministerstwo Cyfryzacji
dr Agnieszka HANKUS-KUBICA – Jastrzębska Spółka Węglowa SA
dr inż. Marek HOŁYŃSKI 
mgr Anna HUZARSKA – Ministerstwo Cyfryzacji
dr Iwona KOSTORZ – Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
dr Joanna KUROWSKA-PYSZ Akademia WSB
dr inż. Marcin MAŁACHOWSKI – Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, profesor Instytutu EMAG​
mgr Agata MIAZGA – Ministerstwo Cyfryzacji
mgr inż. Jacek PAZIEWSKI – Ministerstwo Cyfryzacji
mgr inż. Adam PIASECKI   Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
dr inż. Jarosław SMYŁA – Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG