Łukasiewicz Research Network – Institute of Innovative Technologies EMAG

Conferences and seminars

ekonferencje.jpg

Each year the Łukasiewicz Research Network – Institute of Innovative Technologies EMAG organises and coorganises a number of conferences both in its head office (conference rooms) and outside. 

ou are welcome to join in!

Konferencje organizowane

EMTECH 2016

The 9th edition of EMTECH 2016  science-training conference on Power supply, telemetry and automation in the mining industry “Innovation and Safety” will be organized between 7-8 April 2016 in the Institute of Innovative Technologies EMAG (Katowice, ul. Leopolda 31).
 
The conference on power supply, telemetry and automation in the mining industry “Innovation and Safety” is organized periodically by the EMAG Institute and is recognized as one of most important events of its type in Poland.

READ MORE

Seminaria organizowane w 2016 r

 • 19.01.2016 r.
  Analiza różnicy wskazań górniczych urządzeń gazometrycznych na przykładzie AZRP i czujników kopalnianych.
  W.Korski
 • 16.02.2016 r.
  Zastosowanie metod radiometrycznych w układach sterowania osadzarkami pulsacyjnymi – prezentacja tematu i tez pracy doktorskiej. 
  W.Sobierajski

 • 22.03.2016 r.
  Zastosowanie reguł logicznych do analizy danych zawierających informację o przeżyciu – prezentacja przed obroną pracy doktorskiej.
  Ł.Wróbel

 • 19.04.2016 r.
  Rola efektywności energetycznej w zrównoważonym rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.
  dr inż. W.Boroń, A.Chomiak
 • 24.05. 2016 r.
  Sprawozdanie z badań eksperymentalnych dotyczących realizowanej pracy doktorskiej.
  A.Piasecki

 • 21.06.2016 r.
  Wytyczne dla rozwiązań iskrobezpiecznych separatorów rozdzielających szybkie niskoprądowe iskrobezpieczne interfejsy wymiany danych pracujących w strefach zagrożonych wybuchem.
  S.Chmielarz

 • 20.09.2016 r.
  Wyniki realizacji projektu DISESOR – zintegrowany, szkieletowy system wspomagania decyzji dla systemów dyspozytorskich i systemów monitorowania.
  dr hab. M.Sikora

 • 18.10.2016 r.
  Zarządzanie ryzykiem w infrastrukturach krytycznych na przykładzie projektu CIRAS. 
  dr hab. inż. A.Białas

 • 22.11.2016 r.
  Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości jako stymulatora optokinetycznego w badaniach elektronystagmograficznych. 
  dr inż. I.Kostorz

 • 20.12.2016 r.
  Stan realizacji projektów realizowanych w ramach Innowacji Społecznej (Open art, Audiomovie). 
  M.Socha, W.Górka