Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Rocznica urodzin Ignacego Łukasiewicza

W związku z rocznicą urodzin Ignacego Łukasiewicza chcemy przybliżyć sylwetkę patrona Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednego z najwybitniejszych naukowców w Polsce, którego przełomowe odkrycia przyczyniły się do światowego rozwoju przemysłu naftowego.

Ignacy Łukasiewicz urodził się 8 (lub 23) marca 1822 r. w Zadusznikach (powiat mielecki), a zmarł 7 stycznia 1882 r. w Chorkówce (powiat krośnieński). Był działaczem niepodległościowym i społecznikiem, farmaceutą, konstruktorem pierwszej na świecie lampy naftowej, wybitnym przedsiębiorcą, twórcą jednej z najstarszych na świecie kopalni ropy naftowej, pionierem przemysłu naftowego w Europie. Z jego inicjatywy powstały jedne z najstarszych na świecie spółki i kopalnie ropy naftowej w rejonie Gorlic, Jasła i Krosna. W 1854 r. założył jedną z najstarszych na świecie, pierwszą w Europie kopalnię ropy naftowej w Bóbrce koło Krosna (spółka naftowa Klobassa-Trzecieski-Łukasiewicz), która jest czynna do dzisiaj. W 1857 r. otworzył rafinerię w Klęczanach koło Nowego Sącza. Skonstruowana przez Ignacego Łukasiewicza lampa rozświetliła wystawę lwowskiej apteki, a 31 lipca 1853 r. przyjęto jako oficjalną datę narodzin przemysłu naftowego w świecie. Propagował budowę szkół i szpitali, dróg i mostów, osobiście finansował wiele inicjatyw. Walczył z biedą i problemami społecznymi, tworzył kasy zapomogowe i fundusze emerytalne. W 1873 r. papież Pius IX za działalność charytatywną nadał mu tytuł Szambelana Papieskiego i odznaczył go Orderem Św. Grzegorza. Pod koniec życia został wybrany do Sejmu Galicyjskiego. Był honorowym obywatelem Jasła i Krosna.

Utworzona w 2019 r. Sieć Badawcza Łukasiewicz przyjmując nazwę Ignacego Łukasiewicza, złożyła tym samym hołd wybitnemu naukowcowi, doceniając jego wkład w rozwój polskiej i światowej petrochemii.