Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

2 urodziny Łukasiewicza!

Dzisiaj mija 2 rok funkcjonowania pod jedną marką ŁUKASIEWICZ

Z tej okazji składamy życzenia wszystkiego innowacyjnego i samych sukcesów badawczych! Łukasiewicz to wspaniali ludzie! 

Sieć Badawcza Łukasiewicz, utworzona w 2019 roku, to trzecia co do wielkości sieć badawcza w Europie, która skupia ponad trzydzieści instytutów badawczych w kilkunastu miastach w Polsce. Angażuje kilka tysięcy naukowców o najwyższych kompetencjach i dysponuje unikalną w skali kraju aparaturą badawczą. Sieć prowadzi kompleksowe badania naukowe i prace rozwojowe nad wysoko rozwiniętymi technologiami i innowacjami, które zaabsorbowane przez rynek akcelerują rozwój gospodarczy kraju. Wspiera politykę gospodarczą państwa dostarczając prognoz trendów i skutków zmian technologicznych o znaczeniu społecznym oraz analiz aktualnego stanu techniki. Skupiona w Sieci specjalistyczna wiedza ekspercka, szczególnie w obszarach związanych z nowoczesnymi technologiami i posiadane zasoby stanowią efektywne zaplecze technologiczne i intelektualne administracji publicznej. Silna, bogata i interdyscyplinarna oferta Sieci wspiera i zaspakaja potrzeby biznesu a także pozwala realizować duże projekty o zasięgu krajowym. Działając w formule Science is Business Łukasiewicz spotyka się z przedsiębiorcami: start-upami, małymi i średnimi firmami oraz wielkimi koncernami oferując im rozwiązania atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne. Projekty realizowane w ramach Sieci przyjmują formę wyzwań. Autorskiej innowacyjnej formuły pracy Łukasiewicza z partnerami biznesowymi, która powala zaproponować skuteczne rozwiązanie wdrożeniowe w odpowiedzi na zgłoszone przez przedsiębiorcę wyzwanie biznesowe.Łukasiewicz wspiera współpracę międzynarodową, pozyskuje partnerów gospodarczych i międzynarodowe granty. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi uczelniami pozyskując zagraniczne kadry naukowe w celu wymiany kompetencji i doświadczeń. Pracuje w ramach Grup Badawczych, które skupiają ekspertów z różnych Instytutów. Ich celem jest wypracowanie portfela wspólnych projektów, wymiana doświadczeń i kompetencji oraz integracja pracowników.