Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Praca i kariera

Jesteśmy jednym z 32 instytutów, tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz – trzecią największą sieć badawczą w Europie. Posiadamy kilkudziesięcioletnią tradycję. Nasze główne obszary działania to informatyka stosowana, informatyka techniczna oraz technologia informacyjna.To ludzie tworzą firmę, dlatego dążymy do tego, by budować zespół ludzi identyfikujących się  z wizją i misją Łukasiewicz – EMAG, dobrze znających się na swojej specjalności i zaangażowanych w pracę.

Sieć Badawcza Łukasiewicz w liczbacch

0
instytuty badawcze
0
największa sieć w Europie
0
miast w Polsce
0
pracowników łącznie

Oferty pracy

Główny specjalista - Kierownik Działu Komercjalizacji i Marketingu

Główny specjalista - Kierownik Działu Komercjalizacji i Marketingu

Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • zarządzanie, nadzór, motywowanie i optymalizację codziennej pracy podległego zespołu,
 • zapewnienie prawidłowego przepływu informacji i efektywnej współpracy z innymi działami,
 • nadzór i realizację zadań z obszaru komercjalizacji:
  • opracowywanie i realizowanie strategii komercjalizacji Instytutu,
  • zarządzanie, ochrona i komercjalizacja własności intelektualnej instytutu oraz transfer technologii,
  • ustalanie potrzeb klientów i wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych,
  • aktywna współpraca z Centrami badawczymi, Grupami badawczymi i Laboratoriami w zakresie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych,
  • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami zewnętrznymi,
 • nadzór i realizację zadań z obszaru marketingu:
  • opracowanie strategii marketingowej, analiza rynku, planowanie i realizacja działań marketingowych i promocyjnych,
  • organizacja wydarzeń promocyjnych Instytutu (konferencji, seminariów i webinariów) oraz promocja Instytutu podczas wydarzeń branżowych,
  • kreowanie produktów i marki instytutu,
  • pozyskiwanie klientów i budowanie długofalowych relacji.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – preferowane ekonomiczne lub techniczne,
 • minimum 5-letnie doświadczenie  na stanowisku kierowniczym,
 • doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą,
 • mile widziane doświadczenie związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
 • doskonałe umiejętności  zarządzania ludźmi oraz planowania i organizacji pracy,
 • rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, odporność na stres,
 • biegła obsługa komputera, ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office.

Pożądane cechy:

 • samodzielność,
 • sumienność,
 • bardzo dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w szkoleniach,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • Prywatną opiekę medyczną PZU,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • stabilność zatrudnienia.

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Główny specjalista - Kierownik Działu Handlowo – Administracyjnego

Główny specjalista - Kierownik Działu Handlowo – Administracyjnego

Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • zarządzanie, nadzór, motywowanie i optymalizację codziennej pracy podległego zespołu,
 • zapewnienie prawidłowego przepływu informacji i efektywnej współpracy z innymi działami,
 • nadzór i realizację zadań z obszaru sprzedaży i zakupów, w szczególności:
  • kompleksowa obsługa krajowych i zagranicznych zapytań ofertowych,
  • przygotowanie krajowej i zagranicznej dokumentacji przetargowej - udział w negocjacjach i licytacjach elektronicznych związanych z  przetargami,
  • negocjowanie warunków handlowych współpracy i zawieranie umów, w tym kontrola realizacji kontraktów
  • sporządzanie planów zakupów i zamówień,
  • nadzór nad kompleksową obsługą zakupów,
 • nadzór i realizację zadań z obszaru utrzymania infrastruktury i administrowania w tym. m.in. gospodarowanie pomieszczeniami, terenami budowlanymi i optymalizacja ich wykorzystania (wynajem, dzierżawa, sprzedaż itp. )

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – preferowane ekonomiczne lub techniczne,
 • minimum 5-letnie doświadczenie  na stanowisku kierowniczym,
 • doświadczenie związane z praktycznym stosowaniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych po stronie zamawiającego i wykonawcy,
 • doskonałe umiejętności  zarządzania ludźmi oraz planowania i organizacji pracy,
 • rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, odporność na stres,
 • biegła obsługa komputera, ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office,
 • mile widziana znajomość zagadnień z dziedziny zarządzania nieruchomościami i budownictwa.

Pożądane cechy:

 • samodzielność,
 • sumienność,
 • bardzo dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w szkoleniach,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • Prywatną opiekę medyczną PZU,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • stabilność zatrudnienia.

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG  (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych

Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • efektywne planowanie, organizowanie, koordynowanie, zarządzanie oraz rozliczanie pracy komórek pionu badawczego;
 • analiza rynku oraz trendów na rynku krajowym, europejskim i światowym;
 • opracowanie i nadzór nad realizacją strategii rozwoju działalności naukowej i wdrożeniowej Instytutu;
 • wyznaczanie nowych kierunków badań, obszarów działalności i prac wdrożeniowych;
 • opracowanie, nadzór i koordynacja realizacji rocznych planów badań naukowych i prac rozwojowych oraz sprawozdań z wykonania zadań badawczo-rozwojowych instytutu;
 • określanie potrzeb rzeczywistych na badania oraz określanie kierunków prac/projektów;
 • nadzór nad doskonaleniem działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
 • opracowanie i nadzór nad realizacją i wykonaniem rocznych planów rozwoju infrastruktury badawczej Instytutu;
 • inicjowanie współpracy pracowników pionu badawczego z partnerami biznesowymi w celu wykorzystania potencjału badawczego instytutu;
 • nadzór nad wysokim poziomem merytorycznym prac naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych;
 • identyfikacja, zabezpieczenie i zarządzanie własnością intelektualną Instytutu;
 • tworzenie, promocja i realizacja dedykowanych przedsiębiorcom ofert;
 • pozyskiwanie środków na realizację działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej
 • współdziałanie przy przygotowaniu wniosków o projekty badawcze finansowane przez podmioty krajowe i zagraniczne oraz kontrolowanie wydatkowania środków przeznaczonych na realizację tych projektów
 • współudział w pozyskiwaniu prac/projektów;
 • realizację poszczególnych zadań z uwzględnieniem optymalizacji technicznych;
 • śledzenie postępu technologicznego w zakresie specjalizacji, uczestniczenie w spotkaniach i konferencjach branżowych;

Wymagania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora (preferowane wykształcenie: techniczne, inżynierskie);
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi; mile widziane doświadczenie w zarządzaniu zespołem na stanowisku kierowniczym w branży inżynierskiej;
 • minimum 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym samodzielne prowadzenie projektów;
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami i znajomość metodyk w tym obszarze;
 • mile widziane doświadczenie w branży IT;
 • doświadczenia w pozyskiwaniu źródeł finansowych (tj. UE, programy wsparcia dla przedsiębiorstw) będzie dodatkowym atutem;
 • umiejętność strategicznego i analitycznego myślenia,
 • rozwinięte umiejętności komunikacji oraz pracy zespołowej, łatwość nawiązywania i podtrzymywania relacji biznesowych
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (oczekiwana znajomość języka angielskiego technicznego i biznesowego)
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz narzędzi do zarządzania projektami;

Z ustawy:

Art. 23.1. Dyrektorem lub zastępcą dyrektora do spraw badawczych może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
 2. korzysta z pełni praw publicznych;
 3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nie została ukarana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa wart.31ust.1pkt4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 6. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
  o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

Pożądane cechy:

 • inicjatywa, kreatywność i chęć wdrażania zmian;
 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki;
 • rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 • bardzo dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • pracę w instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę na cały etat,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w szkoleniach,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • przyjazną atmosferę pracy,

Oferty zawierające CV prosimy składać elektronicznie na adres: tytule wpisując: Zastępca Dyrektora ds. Badawczych”.

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Jeśli jesteś zainteresowany/na pracą w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG, a obecnie nie publikujemy ofert pracy na stanowisko odpowiadające Twoim kwalifikacjom lub oczekiwaniom, możesz przesłać do nas swoje dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz– Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Dział Pracowniczo-Organizacyjny

ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice
lub drogą elektroniczną: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl


Twoja kandydatura zostanie rozważona w przypadku pojawienia się ofert pracy, w których nasze wymagania będą zbieżne z Twoimi kwalifikacjami. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie do przesyłanych aplikacji następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb obecnych jak i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również że podanie tych danych było dobrowolne.”.
 

Staże i praktyki

Zapraszamy studentów studiów inżynierskich i magisterskich o profilu technicznym na staże i praktyki w Sieci Badawczej Łuksiewicz - Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG.

Od kandydatów oczekujemy zaangażowania oraz motywacji do zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń. Naszym celem jest pozyskanie wartościowych młodych osób, chętnych do realizowania celów Łukasiewicz - EMAG.

Podczas praktyki/stażu studenci wykonują pod nadzorem specjalistów z Łukasiewicz - EMAG konkretne, samodzielne zadania zgodne z programem nauczania i kierunkiem studiów. Opiekunami praktykantów/stażystów są doświadczeni pracownicy instytutu, którzy dokładają wszelkich starań, aby praktykanci/stażyści odnieśli jak największe korzyści z praktycznego zastosowania swojej wiedzy i umiejętności.

Praktykantom zapewniamy:

 • możliwość poznania środowiska pracy naukowo-badawczej
 • okazję do bezpośredniego kontaktu z innowacyjnymi technologiami
 • opiekę merytoryczną doświadczonych pracowników Łuksiewicz - EMAG
 • przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwijaniu umiejętności zawodowych

Program i czas trwania praktyki ustalamy indywidualnie z kandydatem.

Zawieramy umowę ze szkołą lub uczelnią określającą warunki przyjęcia praktykanta/stażysty.

Praktyki w EMAG są nieodpłatne.

Rozwój i kariera

Praca w Łukasiewicz - EMAG oznacza możliwość samorealizacji, umożliwia rozwój i zdobycie wiedzy w naukowym środowisku oraz szansę na udział w unikalnych innowacyjnych projektach. To, co jest dla nas najważniejsze, to wiedza i entuzjazm naszych pracowników.

Oferujemy

Rozwój osobisty i zawodowy:

 • aktywny udział w konferencjach i seminariach
 • udział w szkoleniach
 • dofinansowanie studiów, studiów podyplomowych i kursów językowych

Dodatkowe świadczenia: 

 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • prywatna opieka medyczna PZU
 • grupowe ubezpieczenie na życie
 • bogaty pakiet socjalny (dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, dofinansowanie do wypoczynku dzieci - zielona szkoła, karty przedpłacone)
 • dodatek na pomoce szkolne dla dzieci

Stabilność zatrudnienia:  

 • praca w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie
 • elastyczne formy zatrudnienia
 • ruchomy czas pracy